Częstochowska Kartę Miejską na okaziciela można zakupić bezpośrednio w Kasie Biletowej. Aby uzyskać nową imienną kartę miejską, należy złożyć odpowiednio wypełniony wniosek o wydanie karty. Wniosek o wydanie karty można wypełnić i złożyć na dwa sposoby:

 

Dane osobowe zawarte we wniosku służyć będą wyłącznie celom ewidencyjnym i będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Niekompletny lub błędnie wypełniony wniosek o wydanie karty miejskiej nie będzie rozpatrywany.

 

Odbiór Częstochowskiej Karty Miejskiej

Odbioru karty można dokonać w  dowolnej Kasie Biletowej po złożeniu wniosku o wydanie karty. W przypadku wniosków składanych w formie elektronicznej, prosimy o podanie miejsca gdzie kartę chcieli by Państwo odebrać. W przypadku braku podania miejsca karta będzie do odbioru w siedzibie przedsiębiorstwa Częstochowa, al. Niepodległości 30, pokój nr 10 (Biuro Obsługi Klienta).

Dokumenty wymagane do wydania imiennej karty miejskiej:

  • wypełniony wniosek (przy składaniu wniosku w formie tradycyjnej),
  • jeżeli chcemy posiadać kartę ze zdjęciem to należy dostarczyć aktualne zdjęcie (w formacie 35x45mm),
  • dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość,
  • oryginał (do wglądu) i kserokopię dokumentu potwierdzającego ewentualne uprawnienia do przejazdów ulgowych bądź bezpłatnych.

 

Koszt wydania Częstochowskiej Karty Miejskiej

Pierwszy egzemplarz karty miejskiej imiennej wydawany jest bezpłatnie, a w przypadku jej uszkodzenia lub zgubienia koszt duplikatu wynosi 15,00 zł.
Za wydanie e-karty na okaziciela pobierana jest kaucja w wysokości 15,00 zł. W przypadku zwrotu nieuszkodzonej karty do Kasy Biletowej, kaucja jest zwracana.