Miejskie Przedsiębiostwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka Akcyjna
ul. Al. Niepodległości 30
42-216 Częstochowa

Centrala
34 377 91 00

Fax
34 377 91 07
34 377 91 09

NIP 949-17-23-846
NIP-UE PL9491723846
REGON 151555169

Kapitał zakładowy 164 067 000,00 PLN
Nr KRS 0001000485

Oznaczenie Sądu:
Sąd rejonowy w Częstochowie XVII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


Konto bankowe:

ING Bank Śląski S.A.
25 1050 1142 1000 0022 3255 6510


Sekcja Sprzedaży Biletów

34 3779 179
e-mail: bilety@mpk.czest.pl

Dział Obsługi Pasażera - (kontrola biletowa)

34 3779 177
e-mail: kontrola@mpk.czest.pl

Dział Obsługi Pasażera - BOK

34 3779 180
e-mail: wniosek@mpk.czest.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MPK w Częstochowie S. A. dla potrzeb niezbędnych do realizacji zgłoszenia.

Stosownie do przepisów o ochronie danych osobowych Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie S.A. informuje, iż:

  1. Administratorem podanych danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka akcyjna z siedzibą w Częstochowie (42-200) ul. Niepodległości 30, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001000485, REGON: 151555169, NIP: 9491723846;
  2. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia na podstawie zgody osoby której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku);
  3. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przetworzenia zgłoszenia;
  4. Użytkownik posiada prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub zaprzestania ich przetwarzania;
  5. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
  6. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane do chwili zakończenia całego procesu realizacji zgłoszenia, po czym zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązyjącymi przepisami;
  7. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba że Administrator zostanie do tego zobowiązany przez właściwy podmiot na podstawie obowiązujących przepisów prawa.