Doładowanie internetowe karty

Dla poprawnego wykonania operacji doładowania internetowego konieczne jest spełnienie dwóch warunków:

1. Wybranie na klawiaturze kasownika opcji doładowania internetowego

 1. Przy kasownikach „starego” typu (kasownik z przyciskami) - poprzez dwukrotne naciśnięcie klawisza 3 – skrajny prawy;
   

   
 2. Przy kasownikach „nowego” typu (kasownik z ekranem LCD) - wybranie przycisku „Doładowanie”
   

   

2. Po pojawieniu się na ekranie kasownika komunikatu „Doładowanie karty” w kasownikach „starego” typu lub podświetleniu się na czerwono przycisku „Doładowanie” w kasownikach „nowego” typu,

 

Kasownik „starego” typu
Kasownik „nowego” typu

 


należy wsunąć kartę do kieszeni kasownika (aż do wyczucia oporu).UWAGA:

 • W przypadku pojawienia się komunikatu „Brak karty” należy ponownie powtórzyć punkt nr 1 i spróbować włożyć kartę głębiej.
 • Podczas procesu doładowania na kasowniku pojawia się napis „Czekaj”
   
Kasownik „starego” typu
Kasownik „nowego” typu

 

 

Karta powinna być w kieszeni aż do zakończenia operacji, co jest sygnalizowane poprzez stosowne komunikaty i poprzez sygnał dźwiękowy.

 

W trakcie doładowania internetowego mogą wystąpić następujące sytuacje:

 1. karta została poprawnie doładowana internetowo,
 2. doładowanie internetowe jest niemożliwe,
 3. brak w systemie zdefiniowanych dla karty doładowań internetowych,
 4. karta została wyjęta z kieszeni kasownika i nie jest możliwe wykonanie doładowania internetowego

Każda z tych sytuacji powoduje wyświetlenie stosownego komunikatu, co przedstawiono poniżej.

 

1. Poprawne wykonanie doładowania internetowego

Po wykonaniu poprawnego doładowania internetowego karty, na wyświetlaczu kasownika pojawi się komunikat sygnalizujący, ile doładowań internetowych zostało wgranych poprawnie do karty:
 

Kasownik „starego” typu
Kasownik „nowego” typu

 

 

Liczba informuje, ile operacji doładowania internetowego zostało pomyślnie wykonanych w trakcie operacji doładowania ( w tym przypadku kasownik sygnalizuje, że była tylko jedna operacja doładowania internetowego ).

 

2. Brak możliwości doładowania internetowego

Brak możliwości doładowania internetowego jest sygnalizowany poprzez następujący komunikat:
 

Kasownik „starego” typu
Kasownik „nowego” typu

 

 

Dodatkowo zostanie wygenerowany potrójny sygnał dźwiękowy.

 

3. Brak w systemie zdefiniowanych dla karty doładowań internetowych

Brak w systemie zdefiniowanych dla karty doładowań internetowych sygnalizowany jest poprzez następujący komunikat:
 

Kasownik „starego” typu
Kasownik „nowego” typu

 

 

Dodatkowo zostanie wygenerowany potrójny sygnał dźwiękowy.

 

4. Błędy podczas doładowania internetowego

Błędy podczas doładowania internetowego karty pojawiają się najczęściej, gdy karta zostanie wyjęta z kieszeni kasownika, nie zostanie włożona do końca lub wcale nie jest włożona i nie jest możliwe wykonanie doładowania internetowego. Taka sytuacja jest sygnalizowana poprzez następujący komunikat:

 

Kasownik „starego” typu
Kasownik „nowego” typu

 

 

Inne błędy sygnalizowane są poprzez następujący komunikat:
 

 

Kasownik „starego” typu
Kasownik „nowego” typu

 

 

Dodatkowo zostanie wygenerowany potrójny sygnał dźwiękowy.